Iliad Vertical Urban Tour Roma- 1vs1

Iliad Vertical Urban Tour Roma- 1vs1

5 giugno 2022

Match

Fut 1vs1
2021-2022
Playstation
20 partecipanti
Eliminazione diretta
RoundMatchPlayersRisultato
1 1  Tobbyvs[bye]
1 2  as.chri.tryhardvs[bye]
1 3  Ronnyzvs[bye]
1 4  Buddhavs[bye]
1 5  gemhittencurt07vs[bye]
1 6 MarcoPetronevs Fulmine470 - 1
1 7  SMR_SniperCreedvs[bye]
1 8  FabioMTCvs[bye]
1 9  Tommazvspetrusss971 - 0
1 10  Mata--99vs[bye]
1 11 lellotorresvs Lucafifa20080 - 1
1 12  Fabio.vs[bye]
1 13  As romavs[bye]
1 14  dappo19vs[bye]
1 15  WayfindervsVittozzi031 - 0
1 16  Leaoibra19vs[bye]
2 17 Tobbyvs as.chri.tryhard0 - 1
2 18  RonnyzvsBuddha1 - 0
2 19  gemhittencurt07vsFulmine471 - 0
2 20 SMR_SniperCreedvs FabioMTC0 - 1
2 21 Tommazvs Mata--990 - 1
2 22 Lucafifa2008vs Fabio.0 - 1
2 23 As romavs dappo190 - 1
2 24  WayfindervsLeaoibra191 - 0
3 25 as.chri.tryhardvs Ronnyz0 - 1
3 26  gemhittencurt07vsFabioMTC1 - 0
3 27  Mata--99vsFabio.1 - 0
3 28  dappo19vsWayfinder1 - 0
4 29  Ronnyzvsgemhittencurt071 - 0
4 30 Mata--99vs dappo190 - 1
5 31 Ronnyzvs dappo190 - 1