EA Sports FC 24 Ultimate Team: The Ultimate Tournament #3

EA Sports FC 24 Ultimate Team: The Ultimate Tournament #3

17 gennaio 2024

medaglia Vincitore
Angelo Hasanaj
«Angyskills97»
Vincitore
medaglia Secondo classificato
Ronald Mundaca
«The_Mundaca»
Secondo classificato
medaglia Terzo classificato
Gian Maria Di Sciuva
«GMDS7»
Terzo classificato
medaglia Terzo classificato
Christian De Lucia
«BGX-Christian27»
Terzo classificato

Match

EA Sports FC Ultimate Team
2024
Next Gen (PS5, Xbox Series X/S, PC)
52 partecipanti
Eliminazione diretta
RoundMatchPlayersRisultato
1 1  Zigomo10vs[bye]
1 2  Kaarma10vsEndlessObsession2 - 1
1 3  Angyskills97vsMixe19859 - 0
1 4  Chri14xvsRCN_KeKe4 - 1
1 5  modelmieroovs[bye]
1 6 Darkojimovs Kurabika912 - 7
1 7  Elia_-99-_vs[bye]
1 8  Tia_XXIXvsKingTheOfficial6 - 4
1 9  SmalkXVIIvs[bye]
1 10 Vincymaggio03vs Picutullo-300 - 4
1 11  ablinhovs[bye]
1 12 Gabry_Bet26vs GMDS70 - 4
1 13  way2glacio_vs[bye]
1 14  bozzyyvsEddiC55192 - 0
1 15  Blackeagle9811vsYusey_97 (no-show)-
1 16 majoraoffvs CiccioEbbasta3 - 11
1 17  SweetyNinovsAtL_Luma287 - 3
1 18  TTV_FabianoVavs[bye]
1 19  Denissium96vsleonaldinho0614 - 2
1 20  jacK4__99_vs[bye]
1 21 Crazy_Digevs ganesh_77761 - 4
1 22  The_Mundacavs[bye]
1 23 lino Avetavs Loacker1 - 8
1 24  davidinovt2005vsVincenzoLP176 - 0
1 25 FranBrtzChamp_ITAvs BGX-Christian270 - 2
1 26  Joshynhovs[bye]
1 27 Nikolollovs Snake014 - 6
1 28  EvilLazza 3vs[bye]
1 29  BGX-ElBovo02vsMatteoFIFA8-_-6 - 2
1 30  imperatores2vspellez107 - 0
1 31  dargi01vsADV_Tenkinho_7 - 6
1 32  IcyChry46vs[bye]
2 33 Zigomo10vs Kaarma102 - 6
2 34  Angyskills97vsChri14x5 - 1
2 35  modelmieroovsKurabika913 - 1
2 36  Elia_-99-_vsTia_XXIX7 - 4
2 37  SmalkXVIIvsPicutullo-305 - 0
2 38 ablinhovs GMDS71 - 5
2 39  way2glacio_vsbozzyy5 - 1
2 40  Blackeagle9811vsCiccioEbbasta6 - 4
2 41  SweetyNinovsTTV_FabianoVa2 - 1
2 42 Denissium96vs jacK4__99_2 - 6
2 43 ganesh_7776vs The_Mundaca1 - 6
2 44  Loackervsdavidinovt20054 - 1
2 45  BGX-Christian27vsJoshynho5 - 4
2 46 Snake01vs EvilLazza 32 - 6
2 47 BGX-ElBovo02vs imperatores23 - 6
2 48 dargi01vs IcyChry460 - 6
3 49 Kaarma10vs Angyskills972 - 6
3 50 modelmieroovs Elia_-99-_1 - 7
3 51 SmalkXVIIvs GMDS71 - 2
3 52 way2glacio_vs Blackeagle98110 - 1
3 53  SweetyNinovsjacK4__99_5 - 3
3 54  The_MundacavsLoacker6 - 4
3 55  BGX-Christian27vsEvilLazza 34 - 2
3 56 imperatores2vs IcyChry464 - 8
4 57  Angyskills97vsElia_-99-_8 - 7
4 58  GMDS7vsBlackeagle98113 - 1
4 59 SweetyNinovs The_Mundaca2 - 4
4 60  BGX-Christian27vsIcyChry466 - 1
5 61  Angyskills97vsGMDS74 - 1
5 62  The_MundacavsBGX-Christian277 - 4
6 63  Angyskills97vsThe_Mundaca5 - 2